https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/ดูดวงบัตรประชาชน.jpg

ดูดวงบัตรประชาชน

ดูดวงจากเลขบัตรประชาชน เป็นการดูดวงที่ขึ้นชื่อว่ามีความแม่นยำ สามารถทายนิสัย จุดแข็ง จุดอ่อน โดยรวมของแต่ละบุคล รวมถึงเรื่องความรัก ลักษณะของคนรักหรือเนื้อคู่ จากการคำนวณเลขบัตรประชาชนทั้ง 13 หลัก ซึ่งจะส่งผลและมีอิทพลต่อชีวิตของแต่ละคน

ใส่เลขที่บัตรประชาชนของท่าน แล้วกดปุ่ม “ทำนาย”ความรู้เรื่องบัตรประชาชน

หลักที่ 1
เลข 1 นั้นหมายถึงว่าที่ได้เป็นคนไทยที่ได้เกิดในประเทศไทยและได้มีสัญชาติไทย ซึ่งได้เกิดหลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 โดยที่ได้ไปแจ้งตามกำหนดเวลาที่ทางการได้กำหนดไว้
เลข 2 คือคนไทยที่ได้เกิดในประเทศไทยและมีสัญชาติไทยแต่ว่าได้ไปแจ้งเกิดช้ากว่าที่ทางการกำหนดเอาไว้
เลข 3 คือคนไทยหรือว่าเป็นคนต่างด้าวก็ได้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
เลข 4 คือคนไทยหรือว่าคนต่างด้าวก็ได้ ที่มีมีเอกสารใบสำคัญคนต่างด้าวแต่ว่าแจ้งย้ายเข้า โดยที่ไม่ได้มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลข 5 คือคนที่ได้รับการเพิ่มเข้าไปเพราะว่าตกสำรวจ
เลข 6 คือคนที่เข้าเมืองแบบผิดกฏหมายแต่ไม่ได้อยู่ถาวร
เลข 7 นั้นก็คือลูกของบุคคลที่ได้เลข 6
เลข 8 นั้นก็คือคนต่างด้าวที่ได้เข้าเมืองแบบถูกกฏหมาย และได้รับสัญชาติไทย

หลักที่ 2 ถึงที่ 3 คือรหัสไปรษณีย์ของที่จดทะเบียนโดย เช่น ใครที่ได้เลข 30 นั้นก็หมายถึงว่าได้ไปจดทะเบียนที่จังหวัดนครราชสีมา 10 คือกรุงเทพมหานคร

หลักที่ 4 – 5 หมายถึงอำเภอที่ไปจดทะเบียน

หลักที่ 6 – 10 คือเลขประจำตัวในทะเบียนบ้าน

หลักที่ 11 – 12 เป็นการจัดลำดับว่าเป็นคนที่เท่าไรในบุคคลประเภทนั้นๆ

หลักที่ 13 นั้นก็คือเลขที่ใช้ตรวจว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั้นถูกหรือไม่

ดูดวงกับหมอดูชื่อดัง


https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/10/ดูดวงส่วนตัว.jpg

ดูดวงส่วนตัว

https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/10/หมอดู-1.jpg

ซินแสหมิง

https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/10/หมอดู-2.jpg

หมอแอ้

https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/120135272_3379827702135755_7250461052237120723_n.jpg

น้องหมอน้ำอบ

https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/10/หมอดู-4.jpg

พี่หมอปุ่น

https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/10/หมอดู-5.jpg

หมอแก้ว

สนใจดูดวงส่วนตัวทักเลย!!