ดูฤกษ์แต่งงาน

https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/Calender-2021-ปกฤกษ์.-02ai.jpg

ฤกษ์แต่งงานดวงD วันมงคล ปี 2564

https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/Calender-2021-ฤกษ์.-02ai-01-scaled.jpg
ฤกษ์แต่งงาน : มกราคม 2564
 • วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564
 • วันพุธที่ 6 มกราคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
 • วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
 • วันพุธที่ 20 มกราคม 2564
 • วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
 • วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/Calender-2021-ฤกษ์.-02ai-02-scaled.jpg
ฤกษ์แต่งงาน : กุมภาพันธ์ 2564
 • วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/Calender-2021-ฤกษ์.-02ai-03-scaled.jpg
ฤกษ์แต่งงาน : มีนาคม 2564
 • วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
 • วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
 • วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
 • วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/Calender-2021-ฤกษ์.-02ai-04-scaled.jpg
ฤกษ์แต่งงาน : เมษายน 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
 • วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
 • วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
 • วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
 • วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
 • วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/Calender-2021-ฤกษ์.-02ai-05-scaled.jpg
ฤกษ์แต่งงาน : พฤษภาคม 2564
 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564
 • วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/Calender-2021-ฤกษ์.-02ai-06-scaled.jpg
ฤกษ์แต่งงาน : มิถุนายน 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564
 • วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
 • วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
 • วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
 • วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564
 • วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
 • วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/Calender-2021-ฤกษ์.-02ai-07-scaled.jpg
ฤกษ์แต่งงาน : กรกฎาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564
https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/Calender-2021-ฤกษ์.-02ai-08-scaled.jpg
ฤกษ์แต่งงาน : สิงหาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564
 • วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
 • วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564
 • วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564
 • วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
 • วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/Calender-2021-ฤกษ์.-02ai-09-scaled.jpg
ฤกษ์แต่งงาน : กันยายน 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
 • วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
 • วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
 • วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
 • วันพุธที่ 29 กันยายน 2564
https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/Calender-2021-ฤกษ์.-02ai-10-scaled.jpg
ฤกษ์แต่งงาน : ตุลาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
 • วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564
 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
 • วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564
 • วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564
https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/Calender-2021-ฤกษ์.-02ai-11-scaled.jpg
ฤกษ์แต่งงาน : พฤศจิกายน 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
 • วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
 • วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564
 • วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
 • วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/Calender-2021-ฤกษ์.-02ai-12-scaled.jpg
ฤกษ์แต่งงาน : ธันวาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
 • วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
 • วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
 • วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

ดูดวงกับหมอดูชื่อดัง

https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/10/ดูดวงส่วนตัว.jpg

ดูดวงส่วนตัว

https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/10/หมอดู-1.jpg

ซินแสหมิง

https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/10/หมอดู-2.jpg

หมอแอ้

https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/12/120135272_3379827702135755_7250461052237120723_n.jpg

น้องหมอน้ำอบ

https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/10/หมอดู-4.jpg

พี่หมอปุ่น

https://i3.wp.com/doduangd.com/wp-content/uploads/2020/10/หมอดู-5.jpg

หมอแก้ว

สนใจดูดวงส่วนตัวทักเลย!!