The Hierophant

ดวงชะตาของท่านมีการงานสงบนิ่ง ช่วงนี้ให้สำรวจตรวจตามหน้าที่การงานของท่านว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าพยายามอย่าเข้าไปยุ่งกับคนอื่นเพราะข่าวเอานำความเดือดร้อนมาให้คน