The High Priestess
ราชินีจันทร์

สุขภาพช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับโลกภายในให้มากๆหรือระบบสืบพันธุ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็ระวังเรื่องมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งรังไข่หรือเกี่ยวกับภายในต่างๆส่วนผู้ชายนั้นก็ลองเกี่ยวกับต่อมลูกหมากไส้เลื่อนบางคนอาจติดเหล้าติดสารเสพติดได้