Justice
ความยุติธรรม

คุณอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคเกี่ยวกับลำไส้และความเครียดที่ไม่ค่อยแสดงออกเก็บกดหรือโรคที่ต้องกินยาควบคุมเช่นเบาหวานหรือความดันโลหิต