The World

ได้เงินเดือนเพิ่ม ได้รับโบนัส ได้รับเงินคืนจากการกู้ยืม ได้มรดก มีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น สินค้าได้ราคาดี มีโชคลาภทั้งการเสี่ยงและการทำงานหนัก