The Devil

หมายถึงคุณกำลังมีหนี้สินพะรุงพะรังก็เป็นได้ เพราะโซ่ตรวนที่เห็นอยู่นั้น บ่งบอกถึงการเงินของคนที่ขาดสภาพความเป็นอิสระโดยสิ้นเชิง ซึ่งนั่นมักหมายถึงหนี้สิน หรือมีเรื่องใช้จ่ายที่จำเป็น