Temperance

การเงินของเจ้าชะตา หรือหากเป็นคำถามเชิงว่า จะได้เงินก้อนนี้ไหม ก็หมายความว่ามีความไม่แน่นอนสูง โอกาสเปลี่ยนแปลงมีง่ายมาก ต้องใช้ความพยายามหลายครั้งถึงจะได้มา