The High Priestess
ราชินีจันทร์

ความรักให้ใบนี้เธอคุณอาจจะมีเล็กมีน้อยที่ไม่เปิดเผยไว้อยู่ลับๆ ผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้ระวังตกเป็นเมียน้อยเขาผู้ชายที่ได้ไพ่ใบนี้อาจจะโดนแฟนหรือภรรยาคุณสวมเขาอยู่ก็เป็นได้