Wheel of Fortune
กงล้อแห่งโชคชะตา

ความรักของคุณจะรักแบบนี้เรื่อยๆเพราะเป็นรักที่เกิดโดยธรรมชาติอย่าคาดหวังถึงสิ่งที่ดีที่สุดแต่จะเป็นคนรักที่เข้ากับคนได้คู่แท้คู่เวรคู่กรรม