fcgvhbnjkml_

Advertisements

13 พฤษภา 2565 “วันพืชมงคล” พระโคกินอะไร ความหมาย

13 พฤษภา 2565 “วันพืชมงคล” พระโคกินอะไร ความหมาย

Advertisements

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

สิ่งสำคัญของพระราชพิธีนี้ คือ คำทำนายจากพระโคแรกนาขวัญในพระราชพิธี เพื่อทำนายถึงผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้พระโคแรกนาขวัญในพระราชพิธี คือ “พระโคพอ” และ “พระโคเพียง”

สำหรับคำทำนายจาก “พระโค” ในวันพืชมงคลปี 2565

สำหรับการทำนายปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง พระยาแรกนาทำการเสี่ยงทายผ้าไปประกอบพิธีได้ผลดังนี้ เลือกผ้า 4 คืบ น้ำจะมากสักหน่อย นาทีดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มจะเสียหายบ้าง สำหรับการทำนายเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหาร จะเสี่ยงทายจากอาหารที่นำมาใช้เลี้ยงพระโค ซึ่งมีด้วยกัน 7 อย่างคือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา หญ้า น้ำ และเหล้า พระโคกินอะไรก็จะทำนายไปตามนั้น ได้แก่ โดยในปีนี้ “พระโค” เลือกกิน 4 อย่างได้แก่..พระโคเลือกกิน “น้ำ” และ “หญ้า” พยากรณ์ได้ว่า..น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคเลือกกิน “ถั่วเขียว” พยากรณ์ได้ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคเลือกกิน “เหล้า” พยากรณ์ได้ว่า..การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง

Advertisements
Advertisements

บุญเก่าพารวย !! 5 ราศีต่อไปนี้..เป็นคนบุญเยอะ ชาตินี้เกิดมาไม่มีทางตกอับ

Advertisements

5 ลัคนาราศี ขึ้นแท่น “ดวงเศรษฐี” เพราะช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้เงินล้าน !!

ปีนี้โคตรรวย !! 4 ลัคนาราศี ดวงเฮง ดวงรวย มีเกณฑ์นอนบนกองเงินทอง

12 ราศี ปีเสือทอง 2565 นี้ การงาน การเงิน ความรัก โดดเด่นเรื่องไหนบ้าง ?

Advertisements

Advertisements


สนใจดูดวงส่วนตัวทักเลย!!