thumbnail_20211018_113858

Advertisements

ใครทำแบบนี้ให้รีบเปลี่ยน ตั้งตุ๊กตาละครถวาย ศาลพระภูมิ อย่างไร ให้ถูกต้องและถูกหลัก

Advertisements

เชื่อว่าทุกบ้านต้องมี ศาลพระภูมิ ตั้งไว้บริเวณบ้าน ตามความเชื่อที่มีมายาวนาน บางบ้านก็มีศาลเล็ก บางบ้านก็มีศาลใหญ่ ตามแต่กำลังทรัพย์ และความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่อย่างน้อยก็ต้องมีไว้ เพราะความอุ่นใจ และ้เชื่อว่าจะเป็นที่อยู่ของเจ้าที่ เจ้าทาง ที่คอยปกปักษ์รักษาคนในบ้าน ให้อยู่ดีมีสุข

และที่เห็นคู่กันในศาลพระภูมิ ก็คงจะเป็นพวกเครื่องไหว้ อาหาร ดอกไม้ธุปเทียน รวมไปถึง ตุ๊กตาละคร ที่นำไปถวายในศาล เพื่อเป็นเครื่องประดับ และทำให้ศาลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แต่น้อยคนนักที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการ ตั้งตุ๊กตาถวายศาล ว่าควรหันไปทางใด เพื่อความเป็นศิริมงคล และถูกตามหลักการถวาย วันนี้เรามีสิ่งที่ควรปฏิบัติในการตั้งตุ๊กตามาฝากกัน

ทราบหรือไม่ว่าการตั้งตุ๊กตาละคร ถวายศาลพระภูมิแบบหันหน้าตุํกตาออก คือ ผิด

Advertisements
Advertisements

เนื่องด้วยจุดประสงค์ ของการถวายนางละครกับศาล คือต้องการให้เจ้าที่เจ้าทาง ได้ชมละคร ชมตุ๊กตารำถวาย การที่เราตั้ง ตุ๊กตาเหล่านี้ แบบหันหน้าออกมาจากศาล หันหลังให้ศาล คือเป็นการตั้งที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ หากเราต้องการถวายละครให้ท่านชม แล้วเราหันหน้าละครออก แล้วท่านจะได้ชมอย่างไร วิธีที่ถูกต้องคือ การหันหน้าละคร เข้าหาศาล เพื่อให้เจ้าที่ เจ้าทาง ได้ชมละคร แบบนั้นจึงจะถูกต้องตามจุดประสงค์ในการถวาย ละครต่อศาลนั่นเอง

เชื่อกันว่า หากเราตั้งตุ๊กตาให้ถูกด้าน ถูกหลัก ก็จะเป็นการเสริมดวง ช่วยให้เจ้าที่ เจ้าทาง พอใจ และช่วยปกป้องคนในบ้าน ให้มีความสุข ให้มีความบันเทิงเริงใจ ตามที่ได้ถวายละครท่าน ทราบอย่างนี้แล้ว ใครมี่มีตุ๊กตาละคร แล้วตั้งผิด ให้รีบไปแก้ไขให้ถูกต้องตามที่บอก เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของเรานั่นเอง …

ดูดวงฟรีด้วยตัวเองกับดวงD
ไพ่ยิบซีทำนายรัก
ไพ่ยิบซีทำนายการเงิน
ไพ่ยิบซีทำนายการงาน/การเรียน
ไพ่ยิบซีทำนายสุขภาพ
ดูดวงเซียมซี


สนใจดูดวงส่วนตัวทักเลย!!